Shop ID คือบัญชีที่ต้องใช้เมื่อทำการซื้อที่ร้านค้าออนไลน์ SOHIMI JAPAN ไม่เหมือน Play ID คุณสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ สมุดที่อยู่ การติดตามพัสดุภัณฑ์ และแอปพลิเคชันส่งคืนของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้ ขั้นแรก ลงทะเบียนรหัสร้านค้าใหม่หรือเข้าสู่ระบบ